skip to Main Content
2024 23(1) Safj Hortgro Technical 04 Mikrobesproeiing 02
February / March 2024

Mikrobesproeiing in kort

SA Fruit Journal: February / March 2024

’n Inleiding tot stelsels en skedulering met druppers en mikrospuite. Deur Anna Mouton

Hierdie artikel is ’n samevatting van tegniese inligting wat deur besproeiingspesialis Karen van der Westhuizen van Agrimotion verskaf is. Dr Johan van Zyl van die Departement Grondkunde aan Universiteit Stellenbosch het ook bygedra.

Mense praat dikwels van mikro wanneer hulle na mikrospuite verwys, maar beide mikrospuite en druppers is vorms van mikrobesproeiing. Die doel is om waterverbruik te verminder deur die benatte area te beheer en afloop en diep dreinering te beperk.

Die hardeware

Mikrospuite het twee dele: die een affekteer die leweringstempo en die ander die verspreidingspatroon. Beide word deur stelseldruk beïnvloed. Mikrospuitstelsels word ontwerp om 10 – 15% drukvariasie binne ’n blok te hanteer maar hierdie drukvariasie sal nietemin tot 10 – 15% variasie in watertoediening binne die blok lei.
Té hoë druk kan waasvorming – fyn druppels wat verdamp of wegwaai – of afloop vermeerder, terwyl té lae druk onvoldoende waterlewering kan veroorsaak. Beide is nadelig vir waterdistribusie in die boord.

Read More
Back To Top