skip to Main Content
Citrus
June / July 2022

DRIS usage to diagnose tree nutritional status from leaf analysis and production data

SA Fruit Journal: June / July 2022

By Vivian White and Pieter Raath (Citrus Research International)

Opsomming

Blaarvoedingstofkonsentrasies en opbrengsdata van verskeie produsente uit die belangrikste Suid-Afrikaanse sitrusproduksiestreke is ingesamel om die gebruik van DRIS as 'n benadering waardeur bome se voedingstatus gediagnoseer kan word te ondersoek. DRIS-norme het goed vergelyk met die algemeen aanvaarde bedryfsnorme. Dit blyk egter dat, ongeag kultivar, die kalsiumnorme vir die Oos-Kaap hoër moet wees as die gevestigde norme, terwyl fosfor- en kaliumnorme vir dieselfde streek effens laer moet wees. Hierdie studie het ook bevestig dat DRIS-indekse baie nuttig kan wees om spesifieke voedingsbeperkings uit te wys, en om bemestingseffektitiwieit te kwantifiseer, veral op plaasvlak.

Read More
Back To Top