skip to Main Content
2024 23(2) Safj 03 Risikobestuur Rondom Hael
April / May 2024

Risikobestuur rondom hael

SA Fruit Journal: April / May 2024

Die oordeelkundige gebruik van nette en versekering kan haelrisiko help afdek.

Deur Anna Mouton

Marius van der Westhuizen se loopbaan in die sagtevrugtebedryf het bykans 30 jaar gelede met verpakking en bemarking begin. Hy is sedert 2005 die hoof-uitvoerende beampte van Southern Fruit Farms en bestuur hulle ses kernvrugproduksie-eenhede in die Langkloof. Van der Westhuizen het vanaf 2003–2005 as ’n raadslid by die Suid-Afrikaanse Steenvrugprodusentevereniging en vanaf 2013–2015 as ’n raadslid by die Suid-Afrikaanse Appel- en Peerprodusentevereniging gedien. Hy verteenwoordig sedert 2018 die Langkloof by die Hortgro Kernvrugprodusenteraad. Hortgro het met Van der Westhuizen gesels oor die impak van hael en hoe produsente dié risiko strategies kan afdek.

Read More
Back To Top