skip to Main Content
Safj Dwergende Onderstamme Droogte Featured
August / September 2023

Kan dwergende onderstamme droogte hanteer?

SA Fruit Journal: August / September 2023

Hortgro het navorsing befonds om te leer hoe nuwe en gewilde appelonderstamme op watertekorte reageer. Deur Anna Mouton

Dwergende onderstamme is letterlik die grondslag van hoëdigtheid-appelboorde. Hoëdigtheid-aanplantings bied die geleentheid vir beter en meer uniforme vrugkwaliteit. Daarby begin bome op dwergende onderstamme gewoonlik vroeër dra en kom dus vinniger in volproduksie wat hoër kumulatiewe oeste oor die leeftyd van die boord bevorder. Maar is dwergende onderstamme geskik vir Suid-Afrikaanse toestande?

"Na die groot droogte van 2015 – 2017 was die bedryf bekommerd dat hoër-digtheidboorde op meer dwergende onderstamme dalk meer negatief geaffekteer sou wees," sê dr. Stephanie Midgley, Klimaatsverandering- en Risikobepalingswetenskaplike by die Wes-Kaapse Departement van Landbou.

Midgley het 'n onlangs-voltooide projek gelei om waterstres in potbome en voldraende boorde te ondersoek. Meeste van die navorsing is deur dr. Lindsay Muchena vir haar PhD gedoen.

Muchena verduidelik dat bome op meer dwergende onderstamme neig om kleiner en vlakker wortelstelsels en kleiner blaardakke as bome op meer groeikragtige onderstamme te hê. Onderstamme verskil ook in hulle vermoë om water te gelei as gevolg van verskille in die deursnee van hulle geleidingsvate.

Daarby beïnvloed die entlas hoe maklik water van die wortels na die lote vloei, waarskynlik as gevolg van verskille in verenigbaarheid tussen die onderstam en die bostam.

"Die verwagting was dat dwergende onderstamme meer weerstand teen water-vloei sou bied en die bostam dus meer stres sou ervaar as op 'n meer groeikragtige onderstam," sê Muchena. Die kleiner wortelstelsels van dwergende onderstamme ontgin ook 'n kleiner grondvolume wat moontlik hulle toegang tot water kan beperk.

Verskillende onderstamme produseer verskillende vlakke van planthormone soos absisiensuur. Wortels onder droogtestres maak absisiensuur wat reaksies soos huidmondjiesluiting in blare stimuleer. Navorsing het gewys dat sommige onderstamme meer absisiensuur as ander produseer.

Die genetika van 'n onderstam sal bepaal watter benadering die boom volg om droogtes te hanteer. Buitelandse navorsers het gevind dat bome op sekere onderstamme hulle huidmondjies sluit, terwyl ander groter wortelstelsels ontwikkel.

Midgley en Muchena het die reaksie van vyf appelonderstamme op watertekorte vergelyk met die doel om produsente se vrae oor dwergende onderstamme se moontlike gevoeligheid vir droogtestres te beantwoord. Hulle het ook die watergebruik van goedbenatte bome op die verskillende onderstamme ondersoek.

Read More
Back To Top