skip to Main Content
Apples Warehouse
April / May 2022

Interne verbruining vanuit die pakhuis-perspektief

SA Fruit Journal: April / May 2022

Suid-Afrikaanse appels kompeteer reeds suksesvol in buitelandse markte. Hoe kan die bedryf vrugkwaliteit nog verder verbeter? Deur Anna Mouton

Die ervaring van sommige produsente in die afgelope seisoen het weereens gewys hoe selfs relatief geringe naoes defekte kan lei tot groot finansiële verliese wanneer uitvoervrugte by hulle bestemming afgekeur word.

"Dit is verliese wat op die duurste moontlike plek plaasvind," sê Henk Griessel, gehaltebeheerbestuurder by Tru-Cape. "Jy het al die produksiekoste aangegaan, en die stoorkoste, en die pakkoste, en die vervoerkoste, en belasting, en versekering."

Griessel verduidelik dat 'n warm seisoen kan bydra tot interne verbruining indien produsente vrugte later oes in die hoop om beter kleurontwikkeling of groter vrugte te kry. "Pink Lady se standaard is nie 100% kleur nie, maar elke produsent wil graag hê dat sy vrugte 100% kleur moet hê – dis ook maar menslik."

Ongelukkig kan rypheid te ver vorder terwyl daar op kleur gewag word. Oorrypheid en verhoogde styselafbraak is een van die belangrike drywers van interne verbruining in beide Cripps Pink en Fuji. "Plukrypheid is super-belangrik in Pink Ladies," beklemtoon Griessel, "Mens kan nie daarmee rondspeel nie."

Read More
Back To Top