skip to Main Content
Sa Fruit Journal June July 2021 Finigas Web Main
June / July 2021

Finigas – Nuwe riglyne vir netstrukture

SA Fruit Journal: June / July 2021

Produksie van vrugte onder nette is besig om die hoogte in te skiet. Die vraag vir baie produsente is nie meer of hulle nette moet opsit nie. Die vraag is eerder watter tipe nette. En wat is die beste manier om daardie nette op te sit. Deur Anna Mouton

Nuwe riglyne vir netstrukture mik om van die onsekerheid rondom die oprigting van vaste nette aan te spreek. Die riglyne spruit voort uit die FINIGAS-Fruit Industry Netting Structure Guidelines and Standards – projek wat gesamentlik deur CRI, Hortgro, en Kaap Agri befonds is.

Read More
Back To Top