skip to Main Content
Banner 300 Dpi
February / March 2024

Riglyne vir die hantering van tafeldruiwe

SA Fruit Journal: February / March 2024

Verpligte vereistes vir tafeldruifhantering het na deregulasie weggeval.

Deur Dawie Moelich (SATI Marktoegang en tegniese bestuurder).

Alhoewel verpligte vereistes vir tafeldruifhantering na deregulasie weggeval het, het die eertydse riglyne steeds waarde vir produsente.
Voor deregulasie was die Sagtevrugte-raad en Unifruco die alleenuitvoerders van Suid-Afrikaanse tafeldruiwe en het hulle dus die tegniese riglyne vir tafeldruifhantering voorgeskryf. Na deregulasie het verskillende rolspelers in die waardeketting mettertyd die historiese riglyne aangepas. Hedendaagse produsente volg dikwels riglyne wat deur uitvoeragentskappe voorsien word.
Daar is egter steeds waarde in die historiese riglyne. Die onderliggende natuurwette wat vrugkwaliteit beïnvloed het, het nie met deregulasie verander nie. Hierdie artikel poog om die eertydse riglyne op te som sodat produsente daarna kan verwys wanneer hulle hul eie praktyke wil evalueer.
Deur pulp- en lugtemperature gereeld te meet kan produsente hulle eie koueketting volgens die hanteringsnodes binne die uitvoerproses beter verstaan en swak hanteringspunte intyds identifiseer met die oog op verbetering. Sodoende kan produsente meer vertroue hê dat hulle verkoelings- en bewaringskettings wel die kwaliteit van hul tafeldruiwe sal handhaaf.

In die wingerd

Goeie produksiepraktyke lê die grondslag vir die kwaliteit en houvermoë van tafeldruiwe. Optimale hantering en verkoeling is uiters belangrik om goeie kwaliteit te handhaaf, maar dit kan nie die inherente kwaliteit of opbergingsvermoë van druiwe verbeter nie.
Produsente moet vroegtydig ’n geskikte program vir die beheer van bederforganismes implementeer. Siekte- en plaagbeheer moet alle marktoegangsvereistes in ag neem. Mitigeer fitosanitêre plae maar hou terselfdertyd by toelaatbare spuitmiddels en maksimum residuvlakke.
Indien nodig kan geregistreerde middels gebruik word om kleurontwikkeling te bevorder. Let egter daarop dat oorskryding van die geregistreerde voorskrifte soos op die etiket aangedui, die houvermoë van tafeldruiwe kan verlaag.

Read More
Back To Top