skip to Main Content
Dekgewasse In Wingerde Featured
April / May 2022

Dekgewasse in Suid-Afrikaanse wingerde

SA Fruit Journal: April / May 2022

Vername wetenskaplike Dr Johan Fourie gesels oor sy loopbaan en deel insigte uit meer as drie dekades van dekgewasnavorsing. Deur Anna Mouton

Dekgewasse in wingerde is deesdae die norm. Maar dit was geensins die geval toe 'n jong Johan Fourie in 1985 by Nietvoorbij begin werk het nie. Fourie het op daardie stadium pas navorsing op chloorasetamiede onkruiddoders voltooi vir sy meestersgraad. Hy het aanvanklik by Nietvoorbij op die toediening van onkruiddoders deur middel van besproeiingstelsels gefokus.

Fourie sê dat sy belangstelling in dekgewasse geprikkel is deur hul potensiaal om onkruid te onderdruk. Dekgewasbewerking in daai jare was grootliks beperk tot rog. Die probleem, volgens Fourie, was dat die saai van 'n rog-monokultuur jaar na jaar lei tot die opbou van rog-spesifieke siektes in die grond wat uiteindelik die rog verswak.

Gevolglik het Fourie langtermynproewe uitgelê om dekgewasse in die hoof wingerdboustreke van SA, naamlik Stellenbosch, die Breederiviervallei en die Olifantsriviervallei te toets. Die navorsing is moontlik gemaak deur befondsing wat Nietvoorbij in 1992 ontvang het, toe dit deel van die Landbounavorsingsraad geword het.

Read More
Back To Top