skip to Main Content
Safj 2022 12 African Delight Robertson Featured
December 2022 / January 2023

Boordprofyte begin by die regte onderstam

SA Fruit Journal: December 2022 / January 2023

Die keuse van onderstam kan miljoene rande beteken vir die kumulatiewe wins oor die leeftyd van 'n pruimboord. Deur Anna Mouton.

"Onderstamseleksie is 'n komplekse proses wat deur 'n magdom faktore beïnvloed word," het Marno van der Westhuizen, bestuurder van navorsingsimplementasie by Hortgro Science, in sy voorlegging by die onlangse Hortgro Tegniese Simposium gesê.

Baie van hierdie faktore is deur oorlede onderstamkenner dr. Piet Stassen in 'n reeks tabelle saamgevat wat in die September 2019 uitgawe van Hortgro Science se Fresh Quarterly tydskrif gepubliseer is.

Van der Westhuizen en medewerkers – Xolela Dlikilili, landbouekonoom by Hortgro; Mariette Kotzé, groepoperasionele bestuurder van Hortgro; en prof. Wiehann Steyn, algemene bestuurder van Hortgro Science – het op Stassen se resultate gesteun om die effek van onderstamkeuse op boordprofyte te ondersoek.

Daarby het Charl Stander, ervare tegniese raadgewer by Freshness First, vir Van der Westhuizen adviseer met die interpretasie en ekstrapolasie van die data.

Van der Westhuizen het gekyk na data uit Stassen se voltooide pruimonderstamproewe. Hy het die produksiedata vir die eerste vyf jaar geëkstrapoleer om langtermyn-oesskattings te maak. Bedryfsgemiddeldes is gebruik om byvoorbeeld uitpakpersentasies en pryse te bepaal.

"Hierdie is natuurlik 'n teoretiese beraming," het Van der Westhuizen gesê. "Dit is gegrond op werklike data uit die proewe, maar die resultate moet as 'n model van toekomstige syfers gesien word."

Die beramings is vir 'n Laetitia-, 'n Sunbreeze-, en twee African Delight-boorde gedoen om die finansiële implikasies van verskillende onderstamme te bepaal.

Read More
Back To Top