skip to Main Content
Safj Sunset Crops
December 2021 / January 2022

Bewaringslandbou in die Wes-Kaap

SA Fruit Journal: December 2021 / January 2022

Wat kan die vrugtebedryf leer by akkerbou? Deur Anna Mouton

Safj Landscape Western Cape

Dr Johann Strauss is ‘n agronoom by die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Hy is ‘n voorstander van bewaringslandbou en dien as die sekretaris van Bewaringslandbou Wes-Kaap. Sy navorsing mik om die volhoubaarheid van kontantgewasverbouing te verbeter. In hierdie onderhoud deel Strauss sy insigte oor bewaringslandbou en die voordele wat volhoubare praktyke vir landbou inhou.

Read More
Back To Top