skip to Main Content
Safj Grapes Bunch
December 2023 / January 2024

Somersnoei van wingerd BENEDE-ORANJERIVIERGEBIED

SA Fruit Journal: December 2023 / January 2024

Ten einde korrekte wingerdbestuursbesluite te neem, is dit belangrik om die verband tussen koolhidraatstatus, bot (persentasie en egaligheid) en vrugbaarheid te verstaan. Deur Jan Avenant en Eunice Avenant

Produsente in die Benede-Oranjerivier-
gebied pas somersnoei op tafeldruiwe toe gegrond op die teorie dat naoesreserwe-akkumulasie in wortels, stam en lote in die huidige seisoen sal verhoog, en bot en vrugbaarheid in die volgende seisoen sal verbeter.
Snoei gedurende die naoesperiode is 'n verbouingspraktyk wat algemeen deur tafeldruifprodusente in SA toegepas word, volgens industrieverbouingsriglyne vir lang-draerkultivars soos, 'Sultanina', 'Sugraone' en 'Crimson Seedless', gegrond op die teorie dat hierdie praktyk naoesreserwe-akkumulasie in die huidige seisoen en bot en vrugbaarheid in die volgende seisoen verbeter (Van der Merwe, 2017).

Volgens Trought et al. (2011), het naoes-snoei minimale effek op koolhidraatreserwes gehad en geen effek op bot nie. Links (2014) het geen betekenisvolle effek op koolhidraat-reserwes verkry met naoessnoei in twee opeenvolgende seisoene nie.

Verlaagde opbrengs en koolhidraatreserwestatus is verkry met volledige ontblaring direk na oes (Smith & Holzapfel, 2009; Greven et al., 2016), waar in laasgenoemde studie die impak op koolhidraatreserwes eers tot uiting gekom het na twee opeenvolgende seisoene van ontblaringsbehandelings.

Insetkoste van tafeldruifproduksie dwing produsente om die opbrengs op belegging van elke verbouingspraktyk, soos naoes-snoei, te evalueer. Manipulasies moet slegs gedoen word indien daar wetenskaplike bewyse is dat dit nodig en ekonomies ge-regverdig is.

Alhoewel somersnoei blaaroppervlakte en koolhidraatvaslegging verminder, kan dit koolhidraatreserwes en ander verbindings in wortels en elders verhoog, afhangende van tydsberekening. Die hoofdoelwitte van hierdie studie was:

  1. bepaling van koolhidraatreserwestatus soos beïnvloed deur naoessomersnoei;
  2. bevestiging van die verband tussen koolhidraatstatus, bot (persentasie en egaligheid) en vrugbaarheid; en
  3. vasstelling van die beste tyd vir toepas van somersnoei om optimale naoesreserwe-akkumulasie te verseker.
Read More
Back To Top