skip to Main Content
Safj Vine Stem Featured
June / July 2023

GRONDBESTUUR ná oes en gedurende die winter

SA Fruit Journal: June / July 2023

Die aanplant of herplant van ’n wingerd is ’n groot en langtermynbelegging. Deur Trix Quixley

Die voorplantvoorbereiding en regstellings wat gedoen word het ’n direkte invloed op die vestigingspersentasie, wortelontwikkeling en algemene gesondheid en welstand van die stokke se hele leeftyd.

Grondvoorbereiding voor plant

Grondmonsterneming moet voor vestiging gedoen word, hoofsaaklik om fisiese en chemiese beperkings in die grond te bepaal en reg te stel. Grondmonsters kan op twee maniere geneem word – met of sonder grondopnames.

Wanneer grondopnames gemaak word, sal ’n grondkundige ’n gedetailleerde kaart opstel wat grondtipes of bestuurssones groepeer nadat grondprofielgate gemaak is, volgens ’n roosterpatroon (grid). Hierdie groepe staan bekend as ameliorantblokke.

Read More
Back To Top