skip to Main Content
Apples Red
April / May 2022

Wat leer ons uit die navorsing?

SA Fruit Journal: April / May 2022

Dr Elke Crouch, naoesfisioloog in die Departement Hortologie aan Universiteit Stellenbosch, deel resultate van Cripps Pink-proewe. Deur Anna Mouton

"Interne verbruining vat aan mense se sak," sê Crouch, "veral in Cripps Pink, omdat dit 'n hoëwaarde kultivar is." Crouch is deel van 'n groep navorsers wat die impak van onder andere plukrypheid en bergingstoestande op interne verbruining in Cripps Pink bestudeer. Haar medewerkers sluit Heleen Tayler en Daniël Viljoen van ExperiCo Agri-Research Solutions in.

Die navorsers het Cripps Pink-appels vanaf vyf plase in beide Ceres en Grabouw ondersoek. Hulle het die appels gedurende drie oestydperke vanaf 2017 tot 2019 versamel. Die vrugte is vir rypheid evalueer deur middel van 'n reeks maatstawwe, insluitende fermheid, kleur, totale suurheid, totale oplosbare vaste stowwe en styselafbraak. Die doel was om teen optimale plukrypheid – styselafbraak van 30 – 40% – te oes.

Appels is in April geoes en in beheerde-atmosfeertoestande geberg. Vyf behandelings is beproef – sien Tabel 1. Daarna is vrugte blootgestel aan ses weke van gewone atmosfeer om verskeping na te boots, gevolg deur 10 dae se rakleeftyd.

Read More
Back To Top