Subscriptions

Subscribe to the SA Fruit Journal – know your industry!

Stay up to date with industry news and research. The SA Fruit Journal’s in-depth articles give you a better understanding of relevant issues.

The SA Fruit Journal is a bilingual (Afrikaans and English), bi-monthly magazine aimed at the fruit industry. The magazine has a print order of 4 000 copies and a readership of about 12 000. Subscribers are producers, researchers, exporters, service providers and anyone interested in the fruit industry.

Teken in op die SA Vrugte Joernaal – ken jou bedryf!

Hou tred met die nuutste tendense en inligting en bly op hoogte van die vrugtebedryf in Suid-Afrika.

Die SA Vrugte Joernaal is ‘n tweemaandelikse, tweetalige glanstydskrif vir die vrugtebedryf. Die hoofdoel is om lesers in te lig oor tendense en deur in-diepte artikels op hoogte te hou van die nuutste navorsing in die vrugtebedryf.

Enig in sy soort, is hierdie tydskrif vir die vrugteprodusent, navorser, uitvoerder, diensteverskaffer, belanghebbende en belangstellende in die Suid-Afrikaanse vrugtebedryf.

Please download form below and save on hard drive.
Fill out and send to Filda via fax or email.
Fax:
+27 (0)21 870 2915
Email: 
filda@hortgro.co.za

Subscription to SA Fruit Journal is for one year
(6 issues) payable in advance.

Intekening op SA Vrugte Joernaal is vir een jaar
(6 uitgawes), vooruitbetaalbaar.