skip to Main Content
Sa Fruit Journal 2021 04 K Pears
April / May 2021

Raar maar waar

SA Fruit Journal: April / May 2021

Rooi kleur-ontwikkeling in pere

Deur Wiehann Steyn

Tot onlangs het ons min geweet oor rooi kleur-ontwikkeling in pere. Die algemene siening was dat pere in hierdie opsig soortgelyk is aan appels – maar dit is geensins die geval nie. Navorsing befonds deur Hortgro het gewys dat die twee vrugsoorte wesenlik verskil.

Rooi kleur-ontwikkeling in pere volg ander patrone en reageer effens anders as appels ten opsigte van faktore wat kleurontwikkeling beïnvloed. Vertroudheid met hierdie verskille kan produsente help om beter vrugkleur te behaal en dus meer winsgewend te boer.

Read More
Back To Top