skip to Main Content
Safj Kompos Both Hands
December 2021 / January 2022

Organiese materiaal

SA Fruit Journal: December 2021 / January 2022

Die noodsaaklike grondstof vir toppresterende boorde. Deur Anna Mouton

Safj Kompos Single Hand
Kompos
Safj Deklaag Mounds
Deklaag
Safj Dekgewasse Red Flowers
Dekgewasse

Meeste produsente sou saamstem dat grondtoestande ‘n boord kan maak of breek. Dit is waarom mense so baie moeite doen met grondvoorbereiding voordat ‘n boord gevestig word. Maar wat van die daaropvolgende 20 – 30 jaar? Behoort produsente meer aandag te skenk aan langtermyngrondgesondheid? En watter ingrepe sal die meeste impak hê? Hortgro het met twee grondkundiges gepraat oor hulle siening oor grondkoolstof, grondgesondheid, en waar die fokus behoort te lê.

Read More
Back To Top