skip to Main Content
Safj Sa Fruit Journal Sati Koolhidraat Featured
December 2023 / January 2024

KOOLHIDRAAT-INDEKS as fisiologiese indikator van plantprestasie

SA Fruit Journal: December 2023 / January 2024

Koolhidrate, in die vorm van suikers en stysel, verskaf die energie wat noodsaaklik is vir al die fisiologiese en metaboliese prosesse in die ontwikkeling van 'n plant. Deur Dr Elmi Lötze (Hoof van ITEST™ Carbo-hydrates and ITEST™ Leaf)

Koolhidrate is die produk van fotosintese. Al die faktore wat fotosintese beïnvloed, bv. klimaat, bestuurspraktyke en voeding, speel dus 'n rol in die vervaardiging, verspreiding en akkumulasie van suiker en stysel in die plant. Dit verskil gedurende die seisoen, met suikerpieke in blare gedurende die vruggroeifase, teenoor lae stysels in wortels aan die einde van die winter.

Koolhidraatvlakke verskil ook tussen plantorgane en stysels is normaalweg in hoër vlakke teenwoordig in wortels en stamme, as in blare en lote. Verder wissel koolhidraatvlakke tussen die fenologiese stadia om te voorsien in die plant se behoeftes.

Ten laaste, sal die koolhidraatvlak in 'n spesifieke orgaan daarvan afhang of dit 'n sink of bron van fotosintaat is. So is 'n jong wingerdblaar 'n sterk sink wat afhanklik is van suikers vanaf lote en wortels gedurende die lente, maar dit verander in 'n bron van suiker na 'n paar weke.

Navorsing rakende die rol van veral reserwe-koolhidrate gedurende die ontwikkeling van die wingerdstok het veral gefokus op die allokasie en akkumulasie van stysel in die permanente organe – wortels, stam en lote. Die MSc-tesis van Keboneilwe Toolo, wat deur die bedryf befonds is, het veral gekonsentreer op hierdie organe en die seisoenale tendens van koolhidrate bepaal.

Read More
Back To Top