skip to Main Content
Internal Browning Cripps Pink Featured
April / May 2022

Interne verbruining in Cripps Pink

SA Fruit Journal: April / May 2022

Dit is onontbeerlik om tussen verskillende tipes interne verbruining te onderskei, beklemtoon Dr Elke Crouch, naoesfisioloog in die Departement Hortologie aan die Universiteit Stellenbosch. Deur Anna Mouton

Interne verbruining is 'n naoesdefek waarin die vlees van appels bruin verkleur maar steeds ferm bly. Volgens Crouch is dit een van die belangrikste oorsake van verliese na oes.

Die twee hooftipes verbruining in Cripps Pink is diffuse verbruining en radiale verbruining. Beide kan gelyk plaasvind – dit word dan kombinasie verbruining genoem.

Diffuse verbruining gaan primêr oor plukrypheid

Diffuse verbruining is 'n probleem in vrugte wat na optimale rypheid – styselafbraak van 40% – 50% of meer – geoes is. Enige voor-oes faktore wat rypwording versnel sal die risiko van diffuse verbruining verhoog omdat dit meer waarskynlik is dat sulke vrugte na hulle optimale rypheid geoes sal word.

"As jy sien jou boord beweeg vinnig, dan is die kanse nie groot dat die vrugte van daardie boord goed gaan stoor nie," waarsku Crouch.

Read More
Back To Top