skip to Main Content
Safj Sa Fruit Journal Hortgro Plaagbestuur
October / November 2023

Geïntegreereerdede plaagbestuur

SA Fruit Journal: October / November 2023

Effektiewe plaagbeheer in meerjarige gewasmonokulture vereis 'n gediversifiseerde benadering. Deur Anna Mouton

Moderne landbou skep groot areas van gewasmonokulture wat hoofsaaklik deur chemiese ingrepe bestuur word. Gewasbeskermingspesialis dr. Gideon van Zyl van ProCrop het tydens 'n Hortgro Tegniese Simposium die uitdagings van sulke agro-ekosisteme bespreek.

Van Zyl het beskryf hoe monokultuur agro-ekosisteme aan swak biodiversiteit lei omdat biodiversiteit krimp soos wat monokulture uitbrei. Lae biodiversiteit is gekoppel aan onstabiele ekosisteme wat gereeld menslike insette soos spuitaanwendings benodig. Die probleem met hierdie chemiese afhanklikheid is dat natuurlike predatore uitgewis word.

Peste floreer in monokulture danksy lae predasie en oorvloedige kos en wegkruipplekke. Van Zyl het verduidelik dat peste kort lewens het, maar baie nasate produseer wat hulle in staat stel om vinnig by enkelbestuurspraktyke aan te pas – plaagdoderweerstand is een voorbeeld van hoe peste beheer ontduik.

"Bespuiting is effektief in die korttermyn, maar wat gaan ons in die langtermyn doen?" het Van Zyl gevra. "Ons verloor tans aktiewe bestanddele teen 'n dramatiese tempo, wat baie druk op ons plaas in terme van wat ons in ons plaagdoderarsenaal het."

Peste vind dit moeilik om by veelvuldige bestuurspraktyke aan te pas. Dit is waarom die kombinasie van verbouings- en meganiese ingrepe met chemiese en biologiese beheer die beste strategie is om peste teen te werk.

Geïntegreerde plaagbestuur was tradisioneel omskryf as die aanwending van alle beskikbare beheermetodes in 'n agro-ekosisteem op maniere wat koste-effektief en veilig vir mense en die omgewing is. Van Zyl verkies egter die definisie wat deur Marcos Kogan in 'n 1988-publikasie voorgestel is: Kogan beskou geïntegreerde plaagbestuur as 'n beslissingsteunstelsel.

"Die stelsel moet eerstens op die behoud en verbetering van winsgewendheid gegrond wees," het Van Zyl gesê. "Tweedens moet dit die seleksiedruk van die chemikalieë en ander maatreëls wat ons gebruik minimeer. En derdens moet dit omgewingskwaliteit behou."

Read More
Back To Top