skip to Main Content
Safj Soet Suur Grapes
October / November 2022

Die soet en suur van laat oes

SA Fruit Journal: October / November 2022

Wat is die verband tussen tafeldruiwe se vlak van rypheid by oes, en die gehalte daarna? Ons bespreek praktyke om defekte ná die oes te verminder. Deur Jorisna Bonthuys

Wat is die verband tussen rypheidsgraad, druifgehalte en naoes-defekte?

Een van die vernaamste uitdagings wat tafeldruifprodusente in die gesig staar is om balans te vind tussen optimale rypheid, verbruikers se smaakvoorkeure en die naoes-houvermoë van hul produk.

In hierdie artikel word van beskikbare navorsingsuitsette en waarnemings oor die effek van rypheidsgraad tydens oes opgesom.

Read More
Back To Top