skip to Main Content
Safruitjournal Safj Tractor Irrigate
October / November 2021

Beskerm jou oes met effektiewe bespuiting

SA Fruit Journal: October / November 2021

Deskundiges verduidelik hoe om goeie deposisie te behaal. Deur Anna Mouton

Effektiewe oes-beskerming berus op effektiewe bespuiting. Produsente moet die toepaslike produk op strategiese tye met korrekte tegnieke aanwend. Maar in praktyk is spuitaanwendings ‘n ingewikkelde saak.

Suksesvolle oesbeskerming verg egalige deposisie van die aktiewe bestanddeel oor die hele boom. Maar bome is nie egalig nie – hulle is driedimensionele voorwerpe met onreëlmatige vorms en oneweredige digthede. Daarby verander die lower met die wisseling van seisoene en soos wat die boom volwasse raak. Hoe gemaak om aan te pas by al hierdie variasie?

Hortgro het Dr Gideon van Zyl en Philip Rebel van ProCrop gevra vir raad oor hoe produsente bespuiting kan optimaliseer. Die gesprek het afgeskop met ‘n verduideliking van die eienskappe van goeie deposisie.

Read More
Back To Top