Subscriptions

subform
Click on the form above to download Please fill out and fax to 027-21-870 2915 Subscription to SA Fruit Journal  is for one year (6 issues) payable in advance.

Intekening op SA Vrugte Joernaal is vir een jaar (6 uitgawes), vooruitbetaalbaar.

Teken in op die SA Vrugte Joernaal – ‘n MOET vir elkeen in die vrugtebedryf
Indien jy nog nie ingeteken is om die SA Vrugte Joernaal, ‘n glanspublikasie en enigste van sy soort in SA, te ontvang nie, is dit nou die geleentheid daarvoor.

Die SA Vrugte Joernaal is ‘n tweemaandelikse, tweetalige tydskrif vir die vrugtebedryf. Die hoofdoel is om lesers in te lig oor marktendense en hulle begrip van die markplek te verbeter deur in-diepte artikels. Die SAVJ word aan sowat 4000 intekenare versprei, en hoewel dit ‘n internasionale tydskrif is, sal ons graag ons leserstal van sowat 12 000 verder wil verhoog.

Die intekenare is hoofsaaklik vrugteprodusente van alle soorte – sitrus, sagtevrugte, tafeldruiwe en subtropies, navorsers, uitvoerders, diensteverskaffers en ander belanghebbendes.

Christa van Rooyen
Redakteur

Subscribe to the SA Fruit Journal – no one in the fruit industry can afford not to!

If you are not an existing subscriber of the SA Fruit Journal, it is time to ensure that you are informed about current market news and gain a better understanding of all relevant issues through the SA Fruit Journal’s in-depth articles, the only communication tool in the SA fruit industry.

The SA Fruit Journal  is a bilingual, bi-montly magazine aimed at the fruit industry.  The magazine has a print order of 4 000 copies and a readership of about 12 000.  Subscribers are mainly fruit producers of all fruit types, citrus, deciduous and sub tropical, researchers, exporters, service providers, etc.

Christa van Rooyen
Editor